Om Håboalliansen

13 oktober 2014 bildades Håboalliansen av de fem partierna:

 

Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Tillsammans hade vi 17 mandat och regerade i så kallad minoritetsmajoritet.

På den här sidan kan du läsa om hur det gick till när vi bestämde oss för att styra Håbo kommun tillsammans!

 

För mandatperioden 2022 - 2026 gäller följande:

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har slutit en överenskommelse att forma ett styre i Håbo kommun. Denna nya slimmade Håboallians avser att ta fortsatt ansvar för utvecklingen i Håbo och för att främja borgerlig politik i ett minoritetsstyre, med ett fokus på transparens och bred politisk förankring. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi haft sedan lång tid tillbaka med C och KD. Vi bjuder in övriga partier att medverka till en positiv utveckling i Håbo, med ett gott arbetsklimat och bra leveranser till medborgarna.
Moderaterna har även kommit överens med Sverigedemokraterna om en samverkan M-SD i val av kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och ledamöter till styrelser och nämnder, samt om att dela viss information och föra diskussioner löpande under mandatperioden.

Följ Håboalliansen