Byte av kommunalråd i Håbo

Byte av kommunalråd i Håbo


På grund av sjukdom avsade sig Carina Lund (M) vid måndagens kommunfullmäktigemöte uppdragen som kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och ett antal uppdrag i övrigt.
Som efterträdare till Carina valde fullmäktige Liselotte Grahn Elg (M).
Liselotte har mångårig och bred politisk erfarenhet. Hon har bland annat verkat som ledamot i skolnämnden, vård-och omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Hon har även varit ordförande i socialnämnden samt haft ett antal uppdrag inom landstinget (regionen).
Liselotte är 51 år, bosatt i Bålsta sedan 2005 och har en bakgrund som lönespecialist inom finansområdet. Hon kommer närmast från en befattning som affärsområdesansvarig vid ett större konsultföretag.
Liselotte framhåller att hennes motto som nytt kommunalråd är att söka brett samarbete och breda samförståndslösningar för att på bästa sätt föra kommunen framåt.