Håboalliansen planerade inför budget 2018

Håboalliansen hade budgetkonferens 23/4 2017 i Övergran

 

Vi var cirka 25 representanter för våra fem partier i Håboalliansen som samlades hos Leif Zetterberg i Övergran på söndagen den 23/4 för att förbereda oss inför budget 2018 och plan 2019-2020.

Vår KSO Carina Lund hälsade alla välkomna och berättade att först skulle vi titta lite bakåt, en backspegel, vad har hänt? Sedan skulle vår ekonomichef i kommunen, Vipul Vithlani, komma och gå igenom förutsättningarna inför budgetarbetet. Efter lunch skulle det sen bli diskussioner om prioriteringar.

Leif Zetterberg tog över och hälsade oss välkomna till Övergran och drog lite praktiska ting för dagen. Därefter tittade vi på de dokument som togs fram i och med att vi bildade Håboalliansen. Vad kom vi överens om och vilka värden var det som var viktiga? Vår 50-punktslista har betats av en hel del och det är viktigt att vi kommunicerar ut det till väljarna. Vi var också överens om att det är politiken som ska visa målbilden och tjänstemännen ska leverera. De vet hur det ska göras så att säga.

Leif konstaterade att situationen med att regera i minoritet var svårare än vi hade trott. Vi har också en uppförsbacke gentemot media och opposition då det ofta fokuseras på deras förslag. Vi är närvarande på nätet i våra egna kanaler, men har svårt att komma fram annars där vi inte har kontrollen.

Vi har gjort ett gediget arbete trots alla problem. Vi har levererat goda ekonomiska resultat. Det var en av våra viktigaste prioriteringar.

Ekonomichef Vipul Vithlani tog sen över och körde fram till lunch en presentation med förutsättningarna inför 2018 samt 2019-2020, budget och plan. Han visade jämförelser med andra jämförbara kommuner och hur vi låg till i kostnadsnivåer, skatteintäkter mm. Han nämnde också att Håbo kommun förväntas växa kraftigt framöver och vilka konsekvenser det ger volymmässigt och investeringsmässigt.

Leif bjöd sen på fantastiskt god sopplunch!

På eftermiddagen var det sen diskussioner kring vad vi ska prioritera inom Håboalliansen. Dels vilka områden som vi vill föra fram speciellt men också hur vi ska se på effektivisering, näringsliv, äldre (som ökar sin andel av Håbo befolkning) och hur vi ska hantera föreningsfrågor. Många goda diskussioner och idéer under eftermiddagen!

Carina avslutade dagen med att tacka alla som ställt upp på söndagen och menade att vi gör ett viktigt jobb tillsammans för förändring!

 

 Carina hälsar alla välkomna

1704232

 Trevliga lokaler i Övergran att konferera i.

 Diskussionerna igång

 Carina leder diskussionerna

 Leif ser tillbaka på vad vi åstadkommit för att bilda bas inför budget 2018

 Kommunens ekonomichef Vipul Vithlani besökte oss och visade oss förutsättningar inför budget 2018 och plan 2019-2020.

 Intresserade åhörare

 Diskussioner kring vad vi ska prioritera

 

Läs om konferensen på Håboalliansens Facebooksida!