Angående vänthallen i Stationshuset

Angående vänthallen i Stationshuset

Vi beklagar för det inträffade att bli inlåsta i vänthallen efter tidlåsstängning kl. 20:00 igår kväll! (1 jan) Vi ber de drabbade om ursäkt. Bakgrunden var följande:

Det var många saker som fallerade samtidigt.

  1. Det som fallerade var att tidlåset låste några minuter före 20.00

  2. Det finns inget utrymningsbeslag på insidan av dörren vilket är märkligt. Även tidigare har det hänt att folk blivit inlåsta så att jouren fått rycka ut, men det har inte föranlett några åtgärder.

  3. Securitas som skulle rondera i anslutning till stängning 20.00 fanns inte på plats.

Vi kommer nu omgående att vidta följande åtgärder för att eliminera risken att bli inlåst i vänthallen:

  1. Tiduret kontrolleras och justeras

2.  Utrymningsbeslag monteras på dörren så att ingen ska kunna bli inlåst

3.  Securitas kontaktas igen och påminns om vikten av rondering vid stängning

Christian Nordberg (mp)

Ordförande Tekniska utskottet