Risk för pendlarkaos i Bålsta!

Risk för pendlarkaos i Bålsta!

Kommunstyrelsen avslog idag 17/10 förslaget att skapa förutsättningar för 900 nya parkeringsplatser i Bålsta centrum, på den s.k. scouttomten. Majoriteten i kommunstyrelsen bestående av s, båp och sd beslöt att istället utnyttja den befintliga pendlarparkeringen och där etablera 480 nya platser.

Busshållplatsen i centrum kommer under 2017 att byggas om för att skapa ett nytt resecentrum för lokal och regional busstrafik. Ett nytt busstorg kommer att etableras. Samtidigt kommer ca 150 p platser söder om järnvägsstationen att behöva tas i anspråk för de byggnationer som planeras i centrum.

Bålsta kommer snart att bli av med pendlartillägget vilket bör innebära ökat intresse att pendla med SL. Och då de som inte bor på gång och cykelavstånd är tvungna att lösa en tilläggskort med det nya systemet så är alternativet att ta bilen till pendlarparkeringen.

Med detta i åtanke så var alliansens förslag att bygga en ny pendlarparkering på scouttomten som skulle kunna rymma 900 platser. Detta skulle inte störa övrig utbyggnad och ganska snabbt kunna vara på plats.

När centrum sedan utvecklas kan denna parkering användas för annan byggnation t.ex. bostäder, förskola mm.

Håboalliansen är mycket kritisk till dagens beslut som kommer att skapa kaos på pendlarparkeringen för lång tid framöver. Och det ger inte goda förutsättningar att ta vara på de möjligheter som det nya SL kortet för pendlare innebär. Ansvaret för detta kaos vilar tungt på de som står bakom dagens beslut, s, båp och sd.

Håboalliansen

Carina Lund m Leif Zetterberg c Christian Nordberg mp Håkan Welin l Fred Rydberg kd