Vår syn på saken i KS

Vår syn på saken;

I Håbopolitiken har vi under många år arbetat för att alla partier ska vara involverade i de olika politiska processerna och kunna följa de olika sakfrågornas beredning. Det gäller tex vår Vision 2030, vårt integrationsprogram, arbetet med den nya Översiktsplanen. Vi har infört särskilda möten med partiernas gruppledare för att alla ska få en rimlig chans att veta vad som är på gång, ställa frågor och kunna medverka i underbyggda beslut.

Vår uppgift som lokalpolitiker är att hitta bra lösningar för håboborna och det kräver att vi kan prata med varandra över blockgränser och olika partisamarbeten utan att dra förhastade slutsatser. Vi måste kunna söka samsyn för at inte Håbo skall stanna upp i utveckling, men framför allt för att vi måste förstå att vi är valda att föra Håbo bornas talan. Politik är inte en arena för personliga utspel utan ett verktyg för att utveckla det samhälle som vi bor i, på kort och lång sikt.

När Ove Fröjd BåP på förra mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott som ett extra ärende yrkar på att två av kommunstyrelsens tre utskott ska avvecklas i närtid finns det anledning att reflektera. Vad är skälet och vad blir konsekvensen?

Vi tog upp frågan med SD som inte satt med i detta forum då. De har haft valteknisk samverkan med Ove Fröjd och BåP. Och borde rimligen också ha en uppfattning om hur detta ska hanteras.

Vi kom i dessa samtal fram till att det är rimligt att utskottet för kultur och livsmiljö läggs ner pga mycket få ärenden. Och att sammansättningen i kommunstyrelsens arbetsutskott bättre borde spegla den politiska mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Vår slutsats blev då att arbetsutskottets mandat avslutas och nya ledamöter väljs. Vilket vi också föreslog på kommunstyrelsen.

Vi den efterföljande nomineringen föreslog vi omval av Carina Lund m och Leif Zetterberg c som ordinarie och Håkan Welin L och Christian Norberg mp som ersättare. Socialdemokraterna föreslog omval på Agneta Hägglund och nyval på Fredrik Anderstedt. Och nyval av Ove Fröjd som ersättare. SD föreslog som ordinarie Michael Rubbestad. Detta blev också utan votering kommunstyrelsens beslut. Tyvärr har inte denna bild tydligt framkommit i olika pressmeddelanden och tidningsreferat.

Med respekt för varandra så är det viktigt att vi alla håller oss till fakta och kallar saker för vad det är.

För Håboalliansen

Carina Lund m   Leif Zetterberg c  Håkan Welin L   Christian Nordberg mp  Fred Rydberg kd