Vad hände på kommunstyrelsen 5 september?

Vad hände på kommunstyrelsen igår (5 september) ?

 

Det var en ovanligt välfylld dagordning med många viktiga ärenden och informationer.

Efter 7 timmar och 43 ärenden kan vi summera gårdagens möte;

 

Vi har beslutat ge Håbo Hus uppdraget att bygga Bålstas och Håbo kommuns nya landmärke. Ett 17 våningarnas hus i trä med en inbjudande terassvåning som kommer att ge Bålstaborna en fin utsikt över det nya Bålsta som är under utveckling. Det kan bli världens högsta trähus med en gestaltning och uppbyggnad som verkligen kommer att sätta Håbo på kartan. Nåt vi kan vara stolta över.

Vi har beslutat ställa ut Tvåhus planen efter en lång process. Detta kommer att kunna ge nya möjligheter till boende i centralt läge, nära 400 bostäder enligt planen.

Vi har gett ett planuppdrag för f.d. St Eriksområdet som om några år kommer att ge ytterligare möjligheter till bostäder och industrietablering.

Kommunfullmäktige får ett förslag till näringslivsstrategi att ta ställning till vid nästa möte. En bra bas för vårt arbete att utveckla kommunens näringsliv.

Arbetet i Logistikområdet fortsätter med hög aktivitet, vi går vidare med försäljning av mark till Kilenkrysset och Benders och föreslår kommunfullmäktige att besluta om upplåning av 35 milj. kronor för exploateringsarbetet i Logistikområdet. Vi prioriterar också i detaljplanearbetet den fortsatta utvecklingen av området för att ha planberedskap för näringslivets utveckling när Dragetområdet nu successivt fylls med verksamhet.

Vi gav också förvaltningen uppdrag att fortsätta dialogen med Bovieran om etablering av en Boverian City, den första i sitt slag i Sverige.

Vi har yttrat oss över regionens utvecklingsplan med tydlig markering av att bredband eller motsvarande teknik ska finnas i alla hushåll senast 2030 och att förbindelsen mellan Skokloster och Knivsta behöver komma på plats.

I yttrandet över Stockholms läns trafikförsörjningsplan har vi markerat vår önskan att få 15 minuters trafik till Bålsta och att biljettfrågan med Bålsta tillägg får en bra lösning.

Eftersom de nya förslagen till taxor för hyra av kommunens lokaler och de nya reglerna för föreningsbidrag väckt mycket debatt har vi återremitterat det ärendet för dialog med föreningslivet.

Vi har ett antal detaljplaner som behöver moderniseras. En sådan gäller området i Norra Ullevi. Här har nu förvaltningen fått i uppdrag att komma med förslag till nya planer som bättre är anpassade till dagens krav.

Vid arbetsutskottet väckte Ove Fröjd och (s) frågan om beredningsorganisation i kommunstyrelsen. Vid mötet igår beslöt kommunstyrelsen att avveckla utskottet för kultur och livsmiljö. De ärendena hanteras nu i arbetsutskottet som också fick ny sammansättning. Där Fredrik Anderstedt (s) ersätter Verner Schubert som ordinarie och Michael Rubbestad (sd) ersätter Ove Fröjd (båp), som nu blev suppleant. I övrigt oförändrad sammansättning.

 

Ja detta var några av de viktigaste beslutsärendena. Vi fick också en intressant dragning av hur en ny etablering av ICA Maxi skulle kunna ske med utveckling av hela Gröna Dalen visionen. Och vi fick en uppdatering av tillståndet för simhallen. Där vi nog har passerat bäst före datum och nu behöver göra ett antal insatser för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt.

Vi fick också ett uppdrag att överklaga domen om NCCs önskan att använda hamnen i Kalmarsand för sin verksamhet.

 

Håboalliansen