Kvalitet och valfrihet måste få avgöra - Håboalliansen om Pomona

Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra.

Läs insändaren från Attendo i EP här, och läs också Lisbeth Bolin (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, inskickade insändare nedan som svar på att Håboalliansens förslag röstades ner i nämnden.

EP hade också en artikel inne 21/12. Läs den här!

 

EP20151217 34 

             

             Håboalliansens insändare till EP

 

         

Kvalitet och valfrihet måste få avgöra

Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra. I Socialstyrelsens kundundersökning 2015 har Attendo uppnått 83 % nöjdhet hos de boende i hus 2 medan kommunens drift i Pomonas hus 4 nått upp till 56 % nöjdhet.  Förutsättningarna för de två husen är i stort identiska och driftskostnaderna är desamma.

Om ett år går avtalet med Attendo ut. För driften därefter finns tre val, att behålla dagens modell, att upphandla driften av båda husen eller att kommunen tar över driften av båda husen. Det har framhållits att ökad samordning mellan de båda husen skulle ge vissa fördelar.

 

Håboalliansen anser att:

 

¾          Det ska vara kvaliteten i omsorgen om våra äldre samt de boendes behov och önskemål som ska vara helt överskuggande.

¾          Det är fel att bortse från högsta kvalitet i utförandet genom att överföra hela Pomona till kommunal drift.

¾          Den valfrihet som ges med två utförare ska värnas. Äldre ska, så långt det är möjligt, inte begränsas i bestämmandet över sin tillvaro och rätten att göra egna val.

¾          En upphandling styrd av kvalitetskriterier, inte av lägsta pris, ger förutsättningar för fortsatt hög kvalitet.

¾          Redan i dag är flertalet verksamheter samordnade mellan hus 2 och hus 4. Om marginella besparingar kan erhållas genom ytterligare samordning så är detta inte svårt att åstadkomma oavsett driftsform.

 

Utifrån ovanstående föreslog Håboalliansen i vård- och omsorgsnämnden kvalitetsfokuserad upphandling av driften av hus 2 och fortsatt kommunal drift av hus 4, ett förslag som tyvärr inte vann majoritet.  

Det har nu ifrågasatts att beslutsunderlaget till nämnden inte redovisade bakgrunden till den ursprungliga upphandlingen samt att kompletterande underlag delgavs nämnden vid mötet.  Jag har därför beslutat att ärendet på nytt ska tas upp vid ett extra nämndmöte.

 

För Håboalliansen genom Lisbeth Bolin (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden