Välkommen till Håboalliansens hemsida

 
 

Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna har slutit en överenskommelse att forma ett styre i Håbo kommun för perioden 2022 - 2026. Denna nya slimmade Håboallians avser att ta fortsatt ansvar för utvecklingen i Håbo och för att främja borgerlig politik i ett minoritetsstyre, med ett fokus på transparens och bred politisk förankring. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi haft sedan lång tid tillbaka med C och KD. Vi bjuder in övriga partier att medverka till en positiv utveckling i Håbo, med ett gott arbetsklimat och bra leveranser till medborgarna. 

Catherine Öhrqvist, som är Moderaterna i Håbo:s förstanamn, säger: ”Vi har pratat med alla parter och landat i att det goda samarbete vi haft under tidigare mandatperioder med Centern och Kristdemokraterna är något vi vill bygga vidare på. Vi har mycket gemensam politik som vi kan driva. Vi ser också att vi tillsammans kan samla olika partier från vänster till höger för att få ett brett stöd i viktiga frågor. Många frågor i en kommun har inte så mycket partifärg, och vi ser att vi kan få igenom centrala beslut för Håbos bästa med ett brett stöd. Alla partier har signalerat att man är villiga att samtala och komma överens framöver. I de politiska sakfrågorna kan vi tre också bidraga med viktiga skilda perspektiv. Vi är också vana att i förtroende tillsammans hantera styret, och tillsätta nämnder och styrelser med en tydlig inriktning mot en gemensam bedömning av personlig kompetens, utan så mycket låsningar utifrån vilket parti den lämpliga personen kommer ifrån.”

Moderaterna har även kommit överens med Sverigedemokraterna om en samverkan M-SD  i val av kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och ledamöter till styrelser och nämnder, samt om att dela viss information och föra diskussioner löpande under mandatperioden.